Biuro Rachunkowe REPO

Biuro Rachunkowe REPO specjalizuje się w pełnej obsłudze przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń o różnym profilu działalności, które swoją ewidencję księgową prowadzą za pomocą ksiąg rachunkowych. Są to zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, osoby fizyczne i spółki osób fizycznych jak również fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą pełną księgowość

Posiadamy Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Działalność biura rachunkowego objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.